نوروساینسبایگانی

یک رویداد، یک همکاری

یک رویداد، یک همکاری    سالن اجتماعات بین المللی رازی در سال ۱۳۹۴ پذیرای چهارمین کنگره بین المللی علوم اعصاب پایه و بالینی بود. گروه نوروگیم در دومین ادامه مطلب