Gameبایگانی

چهارمین کنفرانس ملّی و دومین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»

  کنفرانس «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» چیست؟ کنفرانس «بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها» یا به اختصار CGCO، کنفرانسی ایرانی است که از سال ۱۳۹۴ برای حمایت و راهنمایی ادامه مطلب

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها

دومین کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال آغاز به کار کرد کنفرانس ملی تحقیقات بازی های دیجیتال نقطه تلاقی بازی و دانش است، این کنفرانس امسال در دانشگاه صدا و ادامه مطلب

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات بازی‌های دیجیتال

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات بازی‌های دیجیتال دومین دوره ملی و اولین دوره بین‌المللی این کنفرانس با همکاری دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به ادامه مطلب