چهارمین کنفرانس ملّی و دومین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها»

 

کنفرانس «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» چیست؟

کنفرانس «بازیهای رایانهای: فرصتها و چالشها» یا به اختصار CGCO، کنفرانسی ایرانی است که از سال ۱۳۹۴ برای حمایت و راهنمایی پژوهشگران حوزه بازیهای کامپیوتری آغاز به کار کرده است. این کنفرانس جنبههای متفاوت پژوهش بازی از جمله روانشناسی، جامعهشناسی، علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات، هنر، علوم پزشکی، مدیریت، اقتصاد و سایر موضوعات مرتبط را پوشش میدهد. کنفرانس CGCO شامل ارائه مقالات داوری شده، سخنرانیهای کلیدی توسط پیشگامان حوزه بازی، پنلهای تخصصی و پوسترهای علمی خواهد بود. از همه پژوهشگران، دانشجویان و سایر فعالان حوزه بازی دعوت میشود که آثار خود را در قالب ارائه مقاله، پوستر، کارگاه یا پنل تخصصی به کنفرانس CGCO ارسال نمایند.

 

گروه تحقیقاتی نوروگیم نیز افتخار حضور در این کنفرانس را دارد؛ مشتاق دیدارتان هستیم.