احتراماً به اطلاع می رساند، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در نظر دارد کارگاه آموزشی با موضوع «بازی های رایانه ای و علوم ادامه مطلب