پذیرای تمامی همراهان خواهیم بود …

با افتخار پذیرای تمامی همراهان گروه تحقیقاتی نوروگیم خواهیم بود.

 

پذیرای تمامی همراهان گروه تحقیقاتی نوروگیم در پای میز تکنولوژی  دومین کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال خواهیم بود.

 

مشتاقانه در انتظار دیدار یکایک بزرگان در کنار خود می باشیم.

 

۸ و ۹ آذر ماه، نوروگیم را فراموش نکنید.