دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات بازی‌های دیجیتال

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات بازی‌های دیجیتال

دومین دوره ملی و اولین دوره بین‌المللی این کنفرانس با همکاری دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به میزبانی این دانشگاه در هشتم و نهم آذرماه ۱۳۹۷ برگزار می‌شود. در این دوره از کنفرانس، مقالات علمی از سراسر جهان و در قالب دو زبان انگلیسی و فارسی مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

همچنین به جز ارائه پوستری و شفاهی مقالات، در بخش‌های فرعی کنفرانس، جایزه بازی‌های جدی ۱۳۹۷ (SeGaP2018)، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و میزهای تکنولوژی برگزار می‌گردند.