دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها

دومین کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال آغاز به کار کرد

کنفرانس ملی تحقیقات بازی های دیجیتال نقطه تلاقی بازی و دانش است، این کنفرانس امسال در دانشگاه صدا و سیما برپاگردید.

گروه تحقیقاتی نوروگیم نیز همانند سالهای پیش و رویدادهای مشابه گذشته در این رویداد شرکت نموده است.

حضور گروه تحقیقاتی نوروگیم از یک سو به واسطه ارایه مقالات ارسالی مستخرج از فعالیت های پژوهشی بوده است و از سوی دیگر به عنوان یکی از گروه های پیش رو در میزهای تکنولوژی بوده است.

ارایه دستاوردها خدمت آقای مهندس کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای