برنامه‌ی سومین کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان – ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۹۶

برنامه‌ی سومین کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان – ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۹۶ 

حضور گروه تحقیقاتی نوروگیم در کنفرانس “بازی های رایانه ای فرصت ها و چالش ها”

 

 

به دنبال خلق تجربه ای خاص هستیم

اخبار خاصی در راه است …!!!