برنامه‌ی سومین کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان – ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۹۶  حضور گروه تحقیقاتی نوروگیم در کنفرانس “بازی های رایانه ای فرصت ها و چالش ها” ادامه مطلب