دورهمی دوستانه با محوریت کسب و کار

دورهمی دوستانه با محوریت کسب و کار

 

هر پنجشنبه دور هم جمع میشیم تا در مورد هر آنچه به راه اندازی و مدیریت یه کسب و کار مربوطه رو باهم دیگه بحث و تحلیل کنیم. با این روش در ماه دوستای زیادی پیدا کردیم که میتونن در آینده خیلی بهمون کمک کنن و هم اینکه خودمونو واسه اتفاقاتی که قراره تو این مسیر دشوار واسمون بیفته آماده تر کردیم.

 

ثبت نام