دورهمی دوستانه با محوریت کسب و کار   هر پنجشنبه دور هم جمع میشیم تا در مورد هر آنچه به راه اندازی و مدیریت یه کسب و کار ادامه مطلب