اگر مغزمان را در یک رایانه قراردهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ «اِم»ها را ببینید — ماشین‌هایی که به تقلید ازمغز انسان ساخته شده اند و مانند مغز‌هایی که از ادامه مطلب