اگر مغزمان را در یک رایانه قراردهیم چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر مغزمان را در یک رایانه قراردهیم چه اتفاقی می‌افتد؟

«اِم»ها را ببینید — ماشین‌هایی که به تقلید ازمغز انسان ساخته شده اند و مانند مغز‌هایی که از رویشان کپی شده اند، می‌توانند فکر، حس و کار کنند. رابین هنسن که جامعه شناس و آینده پژوه است به شرح آینده‌ای احتمالی، وقتی که اِم‌ها اقتصاد جهان را در دست می‌گیرند و بر روی رایانه‌های فوق سریع اجرا می‌شوند و خود را برای انجام فعالیت‌های موازی کپی می‌کنند می‌پردازد که تنها یک انتخاب برای انسانیت می‌گذارد: برای همیشه بازنشسته شود. دراین نگاه اجمالی به یک آینده عجیب، هنسن توضیح می‌دهد که، اگر ربات‌ها بر زمین حکومت کنند چه اتفاقی خواهد افتاد.