آیا امکان ساخت نظارت شده ماشینهای ابرهوشمند را داریم؟

آیا امکان ساخت نظارت شده ماشینهای ابرهوشمند را داریم؟

 

از ماشینهای ابر هوشمند می‌ترسید؟ باید بترسید،‌این را سام هریس فیلسوف و عصب شناس می‌گوید– و آنهم نه به طریق نظریه‌ای. هریس می‌گوید، ما قرار است ماشینهای فوق بشری بسازیم، در حالیکه هنوز درک بجایی از مشکلاتی نداریم که با خلق این چیز به بار خواهد آمد و احتمالا به همان شکلی که ما مورچه‌ها را تهدید می‌کنیم ، ما را تهدید خواهد کرد