یک بازی ویدئویی برای کنار آمدن با غم و سوگ (۲۰۱۷) وقتی تومور مغزیِ کم‌یابِ پسر کوچک اِمی گرین تشخیص داده شد، او برای دیگر فرزندانش داستان شبی ادامه مطلب