مسابقه نوروگیم با تقدیر و تشکر از همراهی تمامی همراهان و شرکت کنندگان در مسابقه پژوهش محور نوروگیم از این پس به مرور فیلم ها و نتایج در ادامه مطلب