۱ ۲ ۳ … مسابقه نوروگیم

مسابقه نوروگیم

با تقدیر و تشکر از همراهی تمامی همراهان و شرکت کنندگان در مسابقه پژوهش محور نوروگیم
از این پس به مرور فیلم ها و نتایج در سایت و کانال گروه قرارداده می شود.