یک پرتره عصبی از مغز انسان

یک پرتره عصبی از مغز انسان

 

پیشرو در زمینه تصویربرداری مغزی، نانسی کانویشر،که ازاسکن های fMRI برای مشاهده فعالیت در نواحی مغزی (اغلب مغز خودش) استفاده می کند، آنچه که خود و همکارانش در این راه فرا گرفته اند را به اشتراک می گذارد: مغز از دو جزء، یکی بسیار تخصصی و و دیگری شامل تجهیزات همه کاره تشکیل شده است. غافلگیری دیگر: چیزهای زیادی برای یادگیری مانده است