هفتمین کنگره بین المللی علوم شناختی   هفتمین همایش علوم شناختی روز سه شنبه در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.   حضور معاون علمی ادامه مطلب