سال نو مبارک

نـوروز، جشن شکوهمند ایران باستان، گویای پیشینه ی تابناک میهن ما و جلوه ای مهم از فرهنگ غنی مردم ایران زمین  است.نوروز گذشت زمان و دگرگونی های دوران را شاهد بوده و پیوسته با آمد و رفت الهام بخش خود ، پایان فصلی دیگر را به ساکنـان این سرزمین کهنسال اعلام کرده است.

نوروز، تجدید خاطــره بـزرگـــی است  خاطره ی خویشاوندی انسان با طبیعت. نوروز پاسداشت پاکی ها ، نیکی ها و پهلوانی ها است  . . .

 

گذشت سال هــای دراز نه تنها از شکوهمندی سنّتهای نوروزی نکاسته بلکه روشنگر این واقعیت بوده که بزرگ داشت نوروز و گرامی داشتن سنتهای آن با احساس و اندیشه ایرانی، پیوند ناگسستنی یافته است

فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است. آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.

گروه نوروگیم در سال نو ، سلامتی، شادی، پیروزی، مهر ، دوستی و عشق را برای شما همراهان همیشگی آرزومند است .