برندا لارل و ساختن بازی برای دخترها از برترین های بایگانی TED. در TED1998، برندا لارل این سوال را مطرح نمود که: چرا تمام بازی های رایانه پرفروش ادامه مطلب