میلاد نبی اکرم(ص) مبارک

دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است
تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟

میلاد نبی اکرم(ص) مبارک

 

ata_hazrat-mohamad-18