برندا لارل و ساختن بازی برای دخترها

برندا لارل و ساختن بازی برای دخترها

از برترین های بایگانی TED. در TED1998، برندا لارل این سوال را مطرح نمود که: چرا تمام بازی های رایانه پرفروش برای پسران کوچک ساخته شده اند؟ او درباره تحقیق ۲ ساله اش درباره ساختن یک بازی که دختران بازی کنند و از آن لذت ببرند صحبت می کند. کاری که پیش قدم اتفاقات امروز است.