دانلود کتاب های … !

دانلود کتاب های … !

 

buzsaki_book_cover

Rythms Of The Brain

 

&

 

cover

Theoretical Neuroscience

 

&

 

51didesuxl-_sx404_bo1204203200_

An introduction to pattern recognition

با ما در کانال تلگرامی گروه همراه باشید :

 

عضویت در کانال تلگرامی