ثبت نام شروع شد …

 

ثبت نام شروع شد …

 

ثبت نام بزرگترین مسابقه پژوهش محور بازی های رایانه ای

 

ثبت نام رویداد

 

 بازی رایانه ای رایگان دریافت کنید

سکه طلا ببرید!

همه برنده ایم!

 

3491498_823

 

چرا در این مسابقه شرکت کنم؟

 

نکته مهم : امکان حضور شرکت کنندگان در روز های ۵شنبه و جمعه برای انجام فاز پژوهشی مقدور می باشد.