تیزر تبلیغاتی مسابقه پژوهش محور بازی های رایانه ای گروه نوروگیم

شمارش معکوس ثبت نام مسابقه پژوهش محور بازی های رایانه ای گروه نوروگیم

تیزر تبلیغاتی مسابقه پژوهش محور بازی های رایانه ای گروه نوروگیم

 

پیش از شروع رسمی، ثبت نام کنید.