ارتباط مغز با کامیپوتر در ربات های توانبخشی

ارتباط مغز با کامیپوتر در ربات های توانبخشی

 

به لطف علم جراحی اعصاب و تکنولوژی رباتیک، مردی در ایالت کلرادوی آمریکا با نام Les Baugh اولین فردی محسوب می شود که می تواند به صورت کامل و تنها از طریق ذهنش بر روی دو دست و بازوهای رباتیک خود که توسط یک تیم فنی و پزشکی در دانشگاه جانز هاپکینس توسعه داده شده اند کنترل داشته باشد.