حلقه اتصال بازی‌های رایانه با علوم اعصاب (نوروساینس)   تا به حال فکر کرده‌اید که چطور می‌شود فردی که در حال انجام بازی‌های رایانه‌ای هست (در حالی که ادامه مطلب