عید سعید غدیر خم مبارک

photo_2016-09-19_19-41-32

تقدیر مرا بہ نام حیـ‌‌♡ـدر زده اند
دل را ز ازل بہ دام حیـ♡ـدر زده اند

در دفتـر ثـبٺ نام عالـــم دیدم
اجـداد مرا غلام حیـ♡ـدر زده اند