تقدیر مرا بہ نام حیـ‌‌♡ـدر زده اند دل را ز ازل بہ دام حیـ♡ـدر زده اند در دفتـر ثـبٺ نام عالـــم دیدم اجـداد مرا غلام حیـ♡ـدر زده اند ادامه مطلب