تکمیل ظرفیت کارگاه آموزشی ، کاربردی EEG با سلام و سپاس  از استقبال پرشور محققان عزیز ۱۵ روز تا رویداد ظرفیت تکمیل شد اطلاع از کارگاه های آتی ادامه مطلب