ربكا ساكس: مغز چگونه قضاوت اخلاقی ميكنه

ربكا ساكس: مغز چگونه قضاوت اخلاقی ميكنه

 

حس کردن انگیزه‌ها، باورها، احساسات در برابر عزیزان و غریبه‌ها استعداد طبیعی انسانهاست. اما چگونه ما اونها انجام مي دهیم؟ اینجا، ربکا ساكس تحقيقات آزمایشگاهي خیلی جالبی رو با ما درميان خواهد گذاشت، كه نشون میده مغز چگونه راجع به افکار دیگران فکر و درباره کارهاشون قضاوت می‌کنه.