تکمیل ظرفیت کارگاه آموزشی ، کاربردی EEG

تکمیل ظرفیت کارگاه آموزشی ، کاربردی EEG

با سلام و سپاس  از استقبال پرشور محققان عزیز

۱۵ روز تا رویداد

ظرفیت تکمیل شد

اطلاع از کارگاه های آتی در کانال نوروگیم

 

Captureaaaa