بازی های رایانه ای آموزشی کنترل شناختی را در افراد مسن افزایش میدهد   بازی Neuroracer توسط تیم تحقیقاتی از محققان دانشگاه California ، San Francisco به رهبری ادام غزالی برای ادامه مطلب