بسمه تعالی فرهیخته گرامی ثبت نام کارکاه آموزشی مقدماتی EEG شروع شد. گروه نوروگیم با همکاری دکتر هدایت صحرایی (استاد و مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم ادامه مطلب