نتایج جالبی از نحوه عملکرد کار مغز درحالت هیجان و نیاز به تمرکز در حین انجام بازی های رایانه ای

نتایج جالبی را از نحوه عملکرد کار مغز درحالت هیجان و نیاز به تمرکز در حین انجام بازی های رایانه ای

بررسی هیجان و تمرکز در بازی مرتال کمبت، بصورتیکه  از یک گیمر بخواهیم ،این گیم را در شرایط مسابقه (ریسک برد و باخت) با الگویی خاص انجام دهد ، می تواند نتایج جالبی را از نحوه عملکرد کار مغز درحالت هیجان و نیاز به تمرکز کسب کرد.

با توجه به افزایش فعالیت ناحیه اکسیپیتال و پری فرونتال مغز از این نتایج میتوان برای ساخت بازی با هدف القای محتوا (فرهنگ ، اموزش یا …) استفاده نمود.

نتایج تقضیلی پس از انتشار مقاله در سایت گروه نوروگیم neurogame.ir قرار داده میشود.

 

430471_229