شمارش معكوس براي اعلام نتايج تحقيق بازی Mortal Kombat در سایت … !!!

شمارش معكوس آغاز می شود.

 

Slide12

گروه نوروگیم در چندمین پروژه تحقیقاتی خود با اتکا به اصول علمی داده برداری و تجربیات گذشته خویش اقدام به بررسی های همه جانبه تاثیرات رفتاری، بیولوژیکی و الکتروفیزیولوژیکی بازی خشونت امیز Mortal Kombat در بستر  علوم اعصاب شناختی  نموده است . گروه پس از پردازش و تحلیل داده ها برای هر پلیر ، موفق به دست یابی به یک پترن و الگو برای مجموعه پلیرها شده ، که این پردازش ها براساس روش جایابی ازمون ها میباشد.

پس ازآنالیزهای علمی برپایه اصول عصب شناختی و  وصول داده های اصیل گروه نتیجه فعالیت ۵ ماهه خود را به صورت جامع در یکی از مجلات معتبر بین المللی دارای نمایه ISI ارائه کرده و مقاله در حال داوری میباشد.

خاطرنشان می شود، داده ها پس از چاپ مقاله ، در سایت گروه برای استفاده تمامی محققان و سازندگان قرار میگرید.

Slide2

کانال تلگرامی گروه :

https://telegram.me/neurogame