سارا چین بلک‌مور: عملکرد اسرارآمیز مغز نوجوانان

سارا چین بلک‌مور: عملکرد اسرارآمیز مغز نوجوانان

 

دلیل اینکه به نظر میرسد که نوجوانان خیلی بیشتر آنی عمل میکنند، و بسیار خود آگاهی کمتری از بالغین دارند چیست؟ عصب شناس شناختی سارا جین بلک‌مور با مقایسه کرتکس جلویی مغز نوجوانان با بزرگسالان، به ما نشان دهد که چگونه رفتارمعمول «نوجوان» توسط مغز در حال رشد و توسعه آنها ایجاد می شود.

 

سخنرانی کامل در سایت نوروگیم :