ارایه گواهی حضور در کارگاه EEG

بسمه تعالی

با توجه به سوال مکرر دوستان و همکاران ، گواهی حضور به تمام ثبت نام کنندگان در رویداد اصلی (۲۷ مرداد) پس از پایان کارگاه اموزشی ارایه می گردد.

 

(کارگاه اصلی همراه با پذیرایی نهار می باشد)

اطلاعات بیشتر :

نوروگیم

 

لینک ثبت نام :

نوروگیم در ایوند