بازی های رایانه ای آموزشی کنترل شناختی را در افراد مسن افزایش میدهد

 بازی های رایانه ای آموزشی کنترل شناختی را در افراد مسن افزایش میدهد

  بازی Neuroracer توسط تیم تحقیقاتی از محققان دانشگاه California ، San Francisco به رهبری ادام غزالی برای کمک به کنترل شناختی طراحی گردیده است

براساس طرح Neuroracer که در ازمایشگاه غزالی لب به اجرا رسید و نتایج ان در مجله Nature به چاپ رسیده است نشان میدهد که  آموزش بازی های رایانه ای کنترل شناختی را در افراد مسن افزایش میدهد.

 

neuroracer-multitasking-training

eeg-neuracer-960x340

nature_cover_neuroracer