بسمه تعالی   فرهیخته گرامی بزودی پیش ثبت نام کارکاه آموزشی مقدماتی EEG شروع می شود.   گروه نوروگیم با همکاری دکتر صحرایی(استاد تمام ، رییس مرکز تحقیقات ادامه مطلب