Think to Speak

Think to Speak

کمپانی Smartstones، با ترکیب هدست های Emotiveو اخذ امواج مغزی توسط آن و استفاده از یک رابط کاربری، طراحی خاصی برای افرادی که از اختلالات تکلمی رنج می برند نموده است. این نرم افزار به این افراد کمک می کند تا بتوانند ارتباط کلامی راحت تری با سایرین داشته باشند. این هدست با دریافت امواج مغز و انالیز آن، نتیجه ی حاصل را از طریق بلوتوث به رابط کاربری که به صورت یک نرم افزار در گوشی هوشمند شخص نصب شده است، ارسال می کند. نرم افزار مربوطه آن را دریافت و با صدای بلند عبارت را بیان می کند.

photo_2016-05-27_18-14-32

Capture

 

سایت کمپانی