تحلیل عصب شناختی اثر FIFA2015 بر روی پسرها پژوهشگران گروه نوروگیم با تحلیل ازمایش های عصب شناختی که بر روی بازی بازها (player ها)  انجام داده است ، ادامه مطلب