نوروساینس یعنی؟   @neurogame   از قدیم و ندیم همه دوست داشتند بدونند که حافظه چه جوری کار میکنه؟ دوست داشتن بدونند که فکر کردن یعنی چه؟ یا ادامه مطلب