توماس سوارِز: یک برنامه‌نویس ۱۲ ساله بیشتر۱۲ ساله‌ها عاشق بازی ویدیویی هستند – توماس سوارِز خود آموخته که چگونه آنها را ایجاد کند. پس از توسعه برنامه های ادامه مطلب