Monthly Archive:: خرداد ۱۳۹۵

Think to Speak

Think to Speak کمپانی Smartstones، با ترکیب هدست های Emotiveو اخذ امواج مغزی توسط آن و استفاده از یک رابط کاربری، طراحی خاصی برای افرادی که از اختلالات ادامه مطلب

چمدان چرخدار

⭕️ایده های متفاوت و خلاقانه دارید؟ آیا صبور هم هستید؟⭕️ چمدان های چرخ دار را که همه ما دیده ایم. فکر می کنید فاصله زمانی بین ارایه این ادامه مطلب