کریس میلک: چگونه واقعیت مجازی می‌تواند دستگاهی با قابلیت همدردی خیلی زیاد خلق کند کریس میلک از جدیدترن پیشرفتهای فناوری برای تولید فیلمهای حیرت‎آوری استفاده می‎کند که باعث ادامه مطلب