تاریخ کنفرانس مایکروسافت در E3 مشخص شد   بر اساس اعلام رسمی مایکروسافت، کنفرانس این شرکت در مراسم،E3، سیزده ژوئن ساعت ۹:۳۰ به وقت آمریکا و ۴:۳۰ بعد ادامه مطلب