نیل برگس:چگونه مغز شما میگوید که شما در کجا هستید

چگونه بیاد میاورید که خودرویتان را در کجا پارک کردید؟چگونه متوجه میشوید که درجهت صحیح در حرکت هستید؟متخصص علوم اعصاب بنام نیل برگس برروی مکانیسمهای عصبی که فضای اطراف مان را نقشه برداری میکند را مطالعه می کند، و چگونه آنها با حافظه و تصور نمودن مرتبط میشنوند.

 

 

نمایش سخنرانی کامل در سایت نوروگیم :

 

ما را در کانال تلگرامی پیگیر باشید :