عصر همکاری انسان و کامپیوتر

عصر همکاری انسان و کامپیوتر

قدرت محاسباتی کامپیوتری صرف و بدون انعطاف نمی تواند مشکلات جهان را حل کند.

شیام سانکار، مبتکر در زمینه‌ی تجزیه و تحلیل اطلاعات، توضیح می دهد که چرا حل کردن مشکلات بزرگ (مانند دستگیر کردن تروریست ها یا شناسایی جنبش‌های بزرگ پنهان) نه تنها با پیدا کردن الگوریتم مناسب، بلکه با رابطه‌ی همکاری میان نیروی محاسباتی کامپیوتری و خلاقیت انسان صورت می‌گیرد.

 

 

telegram